Vatten & lufttemperaturer på stränderna i Malmö

  RIBERSBORG
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-07-03  16.00  21° C   28° C  
2015-07-03  12.00  19° C   27° C  
2015-07-03  10.30  19° C   25° C  
2015-07-02  16.00  19° C   27° C  
2015-07-02  16.00  19° C   27° C  
  SIBBARP
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-07-03  16.00  20° C   25° C  
2015-07-03  12.00  19° C   22° C  
2015-07-03  10.30  18° C   22° C  
2015-07-02  16.00  18° C   23° C  
2015-07-02  12.00  18° C   21° C  
  KLAGSHAMN
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-07-03  16.00  21° C   26° C  
2015-07-03  12.00  19° C   25° C  
2015-07-03  10.30  19° C   22° C  
2015-07-02  16.00  19° C   23° C  
2015-07-02  12.00  19° C   20° C  
 
 
 
  SCANIABADET
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-07-03  16.00  18° C   27° C  
2015-07-03  12.00  18° C   25° C  
2015-07-02  16.00  18° C   25° C  
2015-07-02  12.00  18° C   21° C  
2015-07-01  16.00  17° C   21° C  
 
  SUNDSPROMENADEN
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-07-03  16.00  19° C   26° C  
2015-07-03  12.00  18° C   26° C  
2015-07-02  16.00  18° C   25° C  
2015-07-02  12.00  17° C   22° C  
2015-07-01  16.00  18° C   20° C  
 

 

© 2005 L.E.C. & CITY JOUR