Dagens temperaturer på stränderna i Malmö

 

 

Senast uppmätta temperaturer:

 

 
 

 

© L.E.C. 2005